Гендерний паспорт міста Києва – сучасний інструмент впровадження ґендерної політики, який надає інформацію про соціально-демографічну ситуацію у гендерному вимірі.
Гендерний паспорт:
—         надає аналіз відмінностей між жінками та чоловіками у соціально-економічному становищі, потребах, рівнях участі, доступу до ресурсів, повноваженнях щодо прийняття рішень на місцевому рівні;
—         проявляє існуючі гендерні розриви, демонструє динаміку міського контексту в різних суспільно-економічних, соціокультурних, політичних, побутових та інших сферах;
—         надає ґендерно дезагреговані дані за різними сферами діяльності,
з урахуванням статі, віку, соціального статусу та інших гендерних характеристик.
Розробники Гендерного паспорту взяли до уваги широковідомий Індекс гендерної рівності (Gender Inequality Index) – робота, гроші, знання, час, влада, здоров’я, який складається зі статистичної інформації, вторинного аналізу індикаторів, даних опитувань релевантної групи респондентів тощо. У країнах ЄС досліджують також дві супутні групи показників: насильство і нерівність. Вони мають статус супутніх і не включені в основний індекс, тому що зосереджені на конкретних явищах, які характерні лише окремим специфічним групам населення. Фактор насильства застосовується для фіксації насильства щодо жінок, а фактор нерівності розглядає гендерні розриви серед конкретних груп населення (інваліди, неповні сім’ї, ВПО, мігранти тощо).
Приймаючи за основу такий підхід до створення Гендерного паспорта, розробники врахували вітчизняні особливості збору і аналізу статистичної інформації та інших джерел даних, а в подальшому рекомендували запровадити гендерні індикатори у міські реєстри.
На завершальному етапі роботи розпорядженням голови КМДА був затверджений План дій з досягнення рівності та імплементації Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті територіальної громади міста Києва на 2021‒2023 роки, що зобов’язує виконавчі органи забезпечити «урахування інтересів і потреб соціально-демографічних груп на основі статистичних даних, розподілених за статтю», а базовим документом для цього визначає Гендерний паспорт міста Києва.
Аналіз та статистика Гендерного паспорту ‒ є допоміжною інформацією для планування міських політик, підготовки бюджетних запитів, розроблення міських бюджетних та цільових програм, проведення моніторингу та оцінки діяльності з реалізації політики гендерної рівності. Гендерний паспорт відкриває можливості підвищити якість послуг з урахуванням потреб різних груп жінок і чоловіків, забезпечити раціональне використання коштів платників податків у місті Києві.

Гендерний паспорт PDF

Підписка на розсилку

Отримуйте останні повідомлення та статті у своєму електронному листі

Ми обіцяємо не надсилати спам:)