Вперше в рамках міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки передбачено фінансування  проєктів у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за гендерною ознакою. Відкритий захист проєктів, показав: громадські об’єднання столиці  мають чимало суспільно корисних ідей  для просування рівності. Вони готові впроваджувати кращі міжнародні практики, проводити оцінку якості  послуг, навчальні заходи, комунікаційні кампанії, є пропозиції щодо  розроблення освітніх програм.

Партнерами міста готові стати ГО «Спілка жінок Києва», «Новий соціальний вектор»,  «Нові перспективи»»,  «Демократична дія», «Ліга соціальних працівників міста Києва», «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра» – всього 19 об’єднань.

ГО «Нові перспективи»

Назва проєкту: «Кращі гендерно чутливі проекти міста Києва: «Сила у рівності!»

Очікувані результати від проєкту:

 • практична апробація системи оцінки просторів комунальних закладів на гендерну чутливість
 • громадські простори комунальних закладів будуть дружніми до сім’ї та родини, до маломобільних груп населення.

Суспільна користь від проєкту:

Створення гендерночутливих просторів комунальних закладів – це про комфорт для киянок і киян, які кожного дня користуються послугами комунальних закладів; це про зручність і врахування потреб зокрема і вразливих груп населення.

ГО «Новий соціальний вектор»

Назва проєкту: «Київська академія жіночого лідерства»

Очікувані результати від проєкту:

 • сприяння імплементації Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у м. Києві (статті 1, 2, 3);
 • мотивація жінок до активної участі у розвитку міста, сприяння розвитку лідерських та комунікативних компетенцій;
 • усунення бар’єрів для участі жінок у політиці прийняття рішень.

Суспільна користь від проєкту:

Результати проєкту можуть бути представлені та поширені перед іншими містами та органами місцевого самоврядування, а також використані для створення цифрової платформи, розробки навчальних програм та запровадження онлайн курсів.

Отриманий досвід з реалізації проєкту можна інтегрувати у роботу МФО «Київ – за рівні можливості» Київради, дорадчих органів та органів місцевого самоврядування міста Києва.

Створення міського плану залучення жінок до місцевої політики за прикладом програми Федерації канадських муніципалітетів «До паритету в муніципальній політиці».

ГО «Всеукраїнська Демократична дія»

Назва проєкту: «Гендерна чутливість надавачів соціальних послуг у м. Києва»

Очікувані результати від проєкту:

 • ідентифікація гендерночутливих, гендерносліпих чи гендернонейтральних зон та практик процесу надання соціальних послуг та соціальної допомоги у спеціалізованих інституціях міста Києва;
 • розроблений План інтервенцій на покращення гендерної чутливості надавачів соціальних послуг, враховуючи потреби отримувачів послуг через призму інтерсекційності

Суспільна користь від проєкту:

Політика формування і безпосередній процес надання соціальних послуг стане гендерно чутливим, що вплине на якість, адресність, доступність соціальних послуг для киян і киянок, зокрема для вразливих груп.

ГО «Ліга соціальних працівників міста Києва»

Назва проєкту: «Впровадження наставництва над сиротами/особами з числа дітей сиріт в професійно-технічних закладах освіти»

Очікувані результати від проєкту:

 • Підготовлено 40 потенційних кандидатів для впровадження наставництва над 40 дітьми-сиротами підліткового віку, що дасть можливість дітям успішно закінчити професійно-технічний навчальний заклад, краще підготуватися до самостійного життя та гарантовано отримати перше робоче місце; 
 • буде Розроблена та апробована програма підготовки наставників саме для впровадження наставництва в професійно-технічних навчальних закладах освіти м. Києва

Суспільна користь від проєкту:

Впровадження наставництва попередить потрапляння сиріт в юнацькому віці на вулицю і допоможе дітям-сиротам стати членами громади Києва, які сплачуватимуть податки, а не будуть утриманцями за рахунок бюджету громади. Наставник – це доросла особа, яка на безоплатній основі:

 • визначає та розвиває здібностей дитини, допомагає реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
 • надає дитині доступну інформацію про її права та обов’язки;
 • формує у дитини практичні навички, спрямовані на адаптацію її до самостійного життя, зокрема, щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;
 • ознайомлює дитину з практиками суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;
 • сприяє становленню дитини як відповідальної, успішної особистості;
 • формує у дитини навички здорового способу життя.

Апробована програма в 4 закладах ПТНЗ дасть змогу запровадити її в кожному навчальному закладі м. Києва, що надасть змогу якісно готувати дітей до самостійного життя, що включає в себе: вибір роботи, ведення бюджету, планування майбутнього, суспільно-корисну діяльність на благо громади тощо.

ГО «Асоціаця університетів третього віку «Клепсидра»

Назва проєкту: «PROактивні 60+»

Очікувані результати від проєкту:

 • активна участь людей срібного  віку у житті територіальної громади міста Києва, врахування їх думок і поглядів при прийнятті рішень, які стосуються людей срібного  віку;
 • підготовка 30 експертів  60+ для участі у розробленні міських політик, планування та реконструкції публічних просторів, гендерної експертизи публічних просторів, розвитку взаємодії у спільнотах, можливості  працевлаштування з урахуванням гендерних особливостей, адвокації потреб своїх соціальних груп.

Суспільна користь від проєкту:

залучення до планування міських політик активних громадян віком 60+ через формування у них сучасних компетентностей щодо розуміння форм і методів участі громадськості до розроблення загальної стратегії міста Києва, підготовки в громадах проєктних заявок на фінансування з громадського бюджету міста, опанування підходів щодо постійного вдосконалення взаємодії та взаєморозуміння між органами місцевого самоврядування і громадянами у розвитку місцевої демократії. Формування активної стратегічної комунікації між органами місцевого самоврядування і громадянами, а експертів-волонтерів 60+ – на здобуття тренерських навичок і компетенцій проєктної роботи, навчання учасників ефективним комунікаціям та поширення найкращих практик проєкту.

ГО «Ефективні комунікації»

Назва проєкту: «Точка поваги» (програма «Місто рівних можливостей»). Комунікаційна програма «Точка поваги» – маркування точок в місті, які не відповідають вимогам різних людей та комунікаційна кампанія навколо них.

Очікувані результати від проєкту:

 • підвищення обізнаності мешканців Києва про наявність фактів нерівності в організації міського середовища;
 • зміна ставлення киян до проблеми – розуміння наявності певних потреб у окремих груп мешканців та наслідків фактів нерівності в організації міського середовища o для визначення індикаторів обізнаності та розуміння потрібно виміряти базовий рівень цих показників, що заплановано зробити на 1-му етапі проєкту.

Суспільна користь від проєкту:

 • виховання поваги до таких потреб;
 • аближення киян до розуміння та пропагування європейських цінностей, що є частиною національної стратегії Україні щодо досягнення критеріїв вступу до ЄС.

ГО «Ліга соціальних працівників України»

Назва проєкту: «Дослідження щодо визначення гендерно чутливих індикаторів та виявлення гендерних розривів у місті Києві»

Очікувані результати від проєкту:

Очікується, що вперше зібрані та проаналізовані гендерно дезагреговані дані з урахуванням статі та віку вразливих груп у розрізі 10 районів м. Києва дозволять  на базі зібраних даних  приймати рішення спрямовані на удосконалення  організаційно – правових засад та механізмів  подальшого розвитку  системи надання  соціальних послуг вразливим  групам  чоловіків та жінок відповідно до їх потреб. 

Суспільна користь від проєкту:

Виявлені в ході реалізації проєкту гендерні розриви дозволять врахувати потреби та інтереси різних груп жінок і чоловіків на етапах формування, реалізації, та моніторингу політики, ефективно планувати та розподіляти бюджетні кошти в кожному з 10 районах м. Києва, а також удосконалити гендерний паспорт столиці.

ГО «Бюро соціальних та політичних розробок»

Назва проєкту: «Активний «срібний вік» в м. Києві» (інформаційний та навчально-просвітницький проєкт з організації сучасних форм надання соціальної підтримки людям похилого віку за наслідками COVID-19). Ліга соціальних працівників України

Очікувані результати:

 • підвищення професійної компетенції та якісного складу працівників соціальної сфери м. Києва. Знайомство із альтернативними та інноваційними формами і методами соціальної роботи і можливість їх пілотування і впровадження у відповідних установах;
 • забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у наданні послуг та організації дозвілля представникам цільової аудиторії;
 • сприяння розвитку волонтерського руху та залучення громадян похилого віку до планування життя територіальної громади шляхом створення та підтримки ініціативних груп людей похилого віку за принципом «рівний рівному»;
 • забезпечення представників цільової групи, а також медичних працівників засобами індивідуального захисту та гігієни.

Суспільна користь:

навчання кращим практикам соціальних фахівців/ спеціалістів сервісних служб міста, а також закріплення гендерно-обумовлених принципів надання соціальних послуг в громаді м. Києва. Крім того важливого значення набуває забезпечення взаємодії державного та громадського секторів, розвиток волонтерського руху для пропаганди і підтримки створення ініціативних груп людей похилого віку за принципом «рівний рівному» в партнерстві з БФ «Життелюб, МБФ Карітас України, МБФ «Відродження» та інших.

ГО «Інформаційно-консультативний жіночий центр»

Назва проєкту: «Безпечно для жінки – безпечно для всіх»

Очікувані результати:

Окрім того, що виконання проєкту закриває цілі 2.6 та 2.9 Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, проєкт має одну значну перевагу – сталий результат та підвищення інституційної спроможності не лише  для органів виконавчої влади міста Києва, а й для України в цілому.

Це стає можливим через два конкретних продукти, які є результатом проєкту:

 1. методичні рекомендації з підготовки та проведення аудиту безпеки териорій;
 2. електронний сервіс «АБТ», який дасть змогу оптимально та ефективно (за часом, в першу чергу): планувати, здійснювати та готувати висновки після здійснення аудиту безпеки територій.

Окрім продуктів, якими зможуть користуватися в подальшому абсолютні усі органи місцевої влади, проєкт має конкретні вимірювальні кількісні та якісні показники, а саме:

 1. усі районні в місті Києві державні адміністрації отримають консультації та допомогу для створення Робочих груп з аудиту безпеки територій.
 2. усі районні в місті Києві державні адміністрації отримають методичні рекомендації з підготовки та проведення аудиту безпеки територій.
 3. усі районні в місті Києві державні адміністрації отримають супровід та участь експертів/ок ІКЖЦ при здійсненні першого аудиту безпеки територій та підготовки висновків та звіту.
 4. кількість об’єктів у місті Києві, які пройдуть аудит безпеки територій – 100 (з висновками та рекомендаціями).
 5. усі районні в місті Києві державні адміністрації отримають доступ та пройдуть навчання з користування електронним сервісом «АБТ».
 6. заключний круглий стіл, який буде проведено при завершенні проєкту, дасть змогу не лише повідомити про результати, а й дасть змогу поширювати практику проведення аудиту безпеки територій в місті Києві для інших областей та їх територіальних громад.

Суспільна користь від проєкту:

Найбільшим викликом для суспільства в питанні безпеки є:

 • ідентифікація безпекових ризиків
 • реагування на безпекові ризики
 • запобігання безпековим ризикам

Власне, мета проєкту – загально – про підвищення спроможності мешканців та мешканок міста Києва запобігати безпековим ризикам та знати, як реагувати. І саме місцева влада виступає тут як експерт, який ідентифікує ці небезпеки та здійснює усі заходи, які можуть запобігти таким небезпекам.

Оскільки, в сам процес аудиту безпеки територій будуть залучені громадські організації міста Києва та просто активні мешканці та мешканки міста, це дає змогу поширювати практику ідентифікації таких ризиків та знати про те, яким чином діяти в тих чи інших небезпечних ситуаціях.

Це показує, що проєкт несе подвійну користь – для всіх, хто проживає у місті Києві та для органів місцевої влади, які запровадять практику безпекових аудитів у себе на території.

Підписка на розсилку

Отримуйте останні повідомлення та статті у своєму електронному листі

Ми обіцяємо не надсилати спам:)